สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

สยจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองท่าข้ามร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน