โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี