ประจำวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 256

กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 256

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563

กิจกรรมในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563

กิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติประจำปี 2563 

กิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติประจำปี 2563 
ประจำวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

22/29-30 ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850