วันที่ 15 ก.ค. 2563 14:17 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม

อ่านต่อ »

วันที่ 14 ก.ค. 2563 16:06 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รับการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (รอบ 2/2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ »

วันที่ 10 ก.ค. 2563 13:36 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

อ่านต่อ »

วันที่ 1 ก.ค. 2563 14:34 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลขุนทะเล

อ่านต่อ »

วันที่ 1 ก.ค. 2563 14:27 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 11/2563

อ่านต่อ »

วันที่ 1 ก.ค. 2563 14:05 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/63

อ่านต่อ »

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 16:34 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการความรู้กฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 26 มิ.ย. 2563 16:05 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี การ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดกรองกรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญเขตพื้นที่ 8 ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ »

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 15:29 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ต้องขังฯครั้งที่ 2/2563

อ่านต่อ »

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 15:19 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุม กพยจ.3/25636

อ่านต่อ »

วันที่ 8 มิ.ย. 2563 13:28 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10/2563

อ่านต่อ »

วันที่ 8 มิ.ย. 2563 12:58 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนฯประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2563

อ่านต่อ »