วันที่ 6 ธ.ค. 2562 14:26 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าสะท้อน จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม ม.3 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 6 ธ.ค. 2562 11:31 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ »

วันที่ 4 ธ.ค. 2562 15:54 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 4 ธ.ค. 2562 14:17 น.

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์อุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

อ่านต่อ »

วันที่ 3 ธ.ค. 2562 16:39 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่นิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านต่อ »

วันที่ 3 ธ.ค. 2562 15:43 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 3 ธ.ค. 2562 13:15 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 2 ธ.ค. 2562 15:35 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 29 พ.ย. 2562 16:14 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 29 พ.ย. 2562 10:07 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อ่านต่อ »

วันที่ 28 พ.ย. 2562 14:20 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน ๓ ราย

อ่านต่อ »

วันที่ 27 พ.ย. 2562 16:09 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี โดยนางสาวยุพดี สุขแสง หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่น

อ่านต่อ »