วันที่ 27 ม.ค. 2566 09:38 น.

สยจ.สฎ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

อ่านต่อ »

วันที่ 26 ม.ค. 2566 14:28 น.

สยจ.สฎ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม 2566

อ่านต่อ »

วันที่ 13 ม.ค. 2566 15:45 น.

สยจ.สฎ จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 16 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Cisco webex Meeting

อ่านต่อ »

วันที่ 3 ม.ค. 2566 15:07 น.

สยจ.สฎ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 จัดกิจกรรม "ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขให้ประชาชน" มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 28 ธ.ค. 2565 10:19 น.

สยจ.สฎ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565

อ่านต่อ »

วันที่ 19 ธ.ค. 2565 16:16 น.

สยจ.สฎ ประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ครั้งที่ 12/2565

อ่านต่อ »

วันที่ 14 ธ.ค. 2565 14:43 น.

สยจ.สฎ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2565

อ่านต่อ »

วันที่ 30 พ.ย. 2565 13:29 น.

สยจ.สฎ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565

อ่านต่อ »

วันที่ 4 พ.ย. 2565 13:49 น.

สยจ.สฎ ร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 20 ต.ค. 2565 16:00 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

อ่านต่อ »

วันที่ 18 ต.ค. 2565 16:13 น.

สยจ.สฎ จัดประชุม "คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 14/2565"

อ่านต่อ »

วันที่ 17 ต.ค. 2565 16:09 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่องเรียกค่าเสียหายจากการถมดินของคู่กรณี

อ่านต่อ »