วันที่ 16 พ.ค. 2566 16:20 น.

สยจ.สฎ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2566

อ่านต่อ »

วันที่ 12 พ.ค. 2566 16:18 น.

สยจ.สฎ จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร “กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรม”

อ่านต่อ »

วันที่ 27 เม.ย. 2566 15:17 น.

สยจ.สฎ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน 2566

อ่านต่อ »

วันที่ 26 เม.ย. 2566 11:40 น.

สยจ.สฎ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)

อ่านต่อ »

วันที่ 25 เม.ย. 2566 16:18 น.

สยจ.สฎ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานพัฒนาจังหวัดต้นแบบ “ครอบครัวมั่งคั่ง สังคมสุขภาพดี”

อ่านต่อ »

วันที่ 21 มี.ค. 2566 14:14 น.

สยจ.สฎ ประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ครั้งที่ 3/2566

อ่านต่อ »

วันที่ 3 มี.ค. 2566 09:53 น.

สยจ.สฎ ได้จัดประชุม "คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566"

อ่านต่อ »

วันที่ 24 ก.พ. 2566 15:57 น.

สยจ.สฎ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS และ Cisco Webex Meeting)

อ่านต่อ »

วันที่ 23 ก.พ. 2566 11:37 น.

สยจ.สฎ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

อ่านต่อ »

วันที่ 23 ก.พ. 2566 11:35 น.

สยจ.สฎ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ

อ่านต่อ »

วันที่ 22 ก.พ. 2566 15:50 น.

สยจ.สฎ จัดโครงการขับเคลื่อนยุติธิธรรมชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ »

วันที่ 17 ก.พ. 2566 15:50 น.

สยจ.สฎ เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทานภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการประกวดการทำอาหาร Street Food ระดับภาค Season2)

อ่านต่อ »