• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี

49/7 ถ.กะลาพอ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 

โทรศัพท์  073-334031-2

แฟกซ์  073-334031-2

 

ลงวันที่ 19 มี.ค. 2561 14:14 น.

จำนวนผู้อ่าน 1,841 คน