สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน


วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 16:15 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

  11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด และที่ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชน จำนวน 5 ราย ดังนี้

ปรึกษากฎหมาย

-คดีแพ่ง 4 ราย

ขอรับค่าตอบแทน

-คดีอาญา 1 ราย