สยจ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 16:19 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. นายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายว่าที่ร้อยตรีอำพล อินทชิต นิติกร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี