สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน


วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 16:19 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

  12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด และที่ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชน จำนวน 1 ราย ดังนี้

ปรึกษากฎหมาย 

-คดีอาญา 1 ราย