สยจ.ตราด ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน

24 ก.พ. 2563 16:44 น.

   วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ ที่ปรึกษากฎหมายให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน จำนวน 2 ราย และประชาชนยื่นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 2 ราย ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด