สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

5 มี.ค. 2563 15:36 น.

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ ที่ปรึกษากฎหมายให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน จำนวน 2 ราย และประชาชนยื่นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 2 ราย  ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด