สยจ.ตราด ลงพื้นที่เพื่อติดตามนิเทศและตรวจมาตราฐานและขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชนตามพรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน (นำร่อง) ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

9 มี.ค. 2563 10:44 น.

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีจำนงค์ แก้วมาดีงาน ผู้อำนวยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ยุติธรรมจังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชาพล บุญพรม ตำแหน่งนิติกร และนายชาติสุชน สุนทรวัฒน์ ตำแหน่งนิติกร ลงพื้นที่เพื่อติดตามนิเทศและตรวจมาตราฐานและขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชนตามพรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน (นำร่อง) ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ร่วมกับนายธานัท มิ่งทองคำ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ และนายทศพร อุดมศิริสุข พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ