สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

9 มี.ค. 2563 15:55 น.

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ ที่ปรึกษากฎหมายให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน จำนวน 1 ราย ประชาชนยื่นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 1 ราย และประชาชนเข้าขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม จำนวน 2 ราย  ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด