สยจ.ตราด จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563

10 มี.ค. 2563 16:03 น.

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด โดยกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม จำนวน 1 เรื่อง 3 ประเด็น 1. เงินประกันตัวการปล่อยตัวชั่วคราว 2. การจ้างทนายความในการดำเนินคดี 3. การชำระค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาอนุมัติเฉพาะเงินประกันตัวการปล่อยตัวชั่วคราว เพียงประเด็นเดียว ณ ห้องประชุมสนฉัตร อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด