สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

12 มี.ค. 2563 10:20 น.

 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีจำนงค์ แก้วมาดีงาม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ยุติธรรมจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด เป็นผู้มีอำนาจจัดการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและเป็นนายประกันผู้ขอรับความช่วยเหลือโดยนำเช็คจำนวน 150,000 บาท ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันตัวในการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว สืบเนื่องการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติอนุมัติค่าหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ขอรับความช่วยเหลือ เป็นเงินค่าหลักประกัน 150,000 บาท