สยจ.ตราด จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมในจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563

18 มี.ค. 2563 09:12 น.

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด สังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมในจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563  เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทั้ง 6 ด้าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการรายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทั้ง 6 ด้าน ณ ห้องประชุมสนฉัตร อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี