สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

19 มี.ค. 2563 16:31 น.

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ ประชาชนยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 1 ราย และประชาชนยื่นเอกสารเพิ่มเติมเข้าขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม จำนวน 1 ราย  ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด