สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

20 มี.ค. 2563 16:37 น.

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ ประชาชนยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 1 ราย ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด