• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน

      วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้
๑.ปรึกษากฎหมาย จำนวน ๒ ราย
๒.ยื่นขอรับเงินกองทุนยุติธรรม จำนวน ๑ ราย

ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2563 16:03 น.

จำนวนผู้อ่าน 313 คน