• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและฐานะทางเศษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม

     วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นิติกร ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและฐานะทางเศษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ณ ต.ปะกาฮะรัง และ ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปัตตานี

ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2563 13:27 น.

จำนวนผู้อ่าน 332 คน