• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้
๑.ปรึกษากฎหมาย จำนวน ๑ ราย
๒.ยื่นขอรับเงินกองทุนยุติธรรม จำนวน ๑ ราย

ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2563 14:17 น.

จำนวนผู้อ่าน 338 คน