ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 มิถุนายน 25623 ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 15:47 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 มิถุนายน 25623 ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังเก่า) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

สำหรับประเด็นการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมและการวิเคราะห์ข้อมูล อาทิ ภาพรวมของการคุมขังผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังในจังหวัด โดยเรือนจำจังหวัดสงขลา, ภาพรวมของการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา, ภาพรวมของการบังคับยึดทรัพย์ของจังหวัด โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา, ภาพรวมของการคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา และภาพรวมของการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9

รวมถึงการรายงานเรื่องการให้บริการประชาชนและการวิเคราะห์ข้อมูล, การรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน หรือให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม, การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการตามกรอบภารกิจยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care) และสถานการณ์ ปัญหาการอำนวยความยุติธรรมในจังหวัดการดำเนินงานคือสำคัญและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น