• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอแม่ลาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม

  วันที่ ๒๓ มิ.ย ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอแม่ลาน ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม/.บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานีพร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ บริเวณย่านการค้าหน้าอำเภอแม่ลานและชาวบ้านในพื้นที่

ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2563 14:52 น.

จำนวนผู้อ่าน 344 คน