• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ลงพื้นที่เยียมทายาทของนายมะยูซี เจะเงาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

      วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ในฐานะยุติธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และตัวแทนอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยียมทายาทของนายมะยูซี เจะเงาะ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอสายบุรี และยังเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ซึ่งถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความเสียใจ และมอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทของนายมะยูซีฯ ทั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ได้รับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามกฎหมายต่อไป

ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2563 15:42 น.

จำนวนผู้อ่าน 346 คน