ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงาน​ยุติธรรม​จังหวัด​สงขลา​ได้ให้บริการประชาชน ตามนโยบายยุติธรรม​สร้างสุข​ ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน และให้บริการปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์


วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 16:05 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงาน​ยุติธรรม​จังหวัด​สงขลา​ได้ให้บริการประชาชน ตามนโยบายยุติธรรม​สร้างสุข​ ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน และให้บริการปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงาน​ยุติธรรม​จังหวัด​สงขลา​ได้ให้บริการประชาชน ตามนโยบายยุติธรรม​สร้างสุข​ ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน และให้บริการปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์ มีดังนี้

1. ให้คำปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์ จำนวน 4 ราย
2. ​การช่วยเหลือประชาชนในการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย จำนวน 1 ราย
3. การสนับสนุนเงินหรือกองทุนยุติธรรม จำนวน 1 ราย
4. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท จำนวน 1 ราย