• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ศูนย์ยุติธรรมตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เจ้าหน้าที่ศูนย์ ยุติธรรมตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ลงพื้นที่ ชุมชน และร้านค้าชุมชน ในพื้นที่ตำบลช้างให้ตก ประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม และบทบาทของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์

ลงวันที่ 15 ก.ค. 2563 15:31 น.

จำนวนผู้อ่าน 272 คน