สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 12/2563


วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:48 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 12/2563

วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และมีนายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเรื่องนำเข้าเพื่อพิจารณา จำนวน 3 ราย กรณีขอรับความช่วยเหลือค่าดำเนินคดี ค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 2 ราย และ ขอรับความช่วยเหลือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน 1 ราย ที่ประชุมมีมติพิจารณา อนุมัติค่าดำเนินคดี 2 ราย และไม่อนุมัติ หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวฯ จำนวน 1 ราย เนื่องจากสาเหตุและพฤติการณ์น่าเชื่อว่ากระทำความผิดจริงหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวฯ คาดว่ามีพฤติการณ์หลบหนี