วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียง  อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากการระบายน้ำไม่ทัน

23 ก.ค. 2563 15:00 น.