วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ให้คำปรึกษากฎหมาย เพื่อขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน แก่จำเลยในคดีอาญาเพื่อยื่นต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย

23 ก.ค. 2563 15:09 น.