สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562


วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:44 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และเปิดตัวศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในการนี้ นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้าน นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และมีนายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ร่วมให้การอบรมแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนาสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท​ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ณ​ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสาร​ ชั้น 3 อำเภอบ้านนาสาร​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี