• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดขอนแก่นประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓


วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดขอนแก่นประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านบะยาว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีครั้งนี้

ลงวันที่ 24 ก.ค. 2563 15:26 น.

จำนวนผู้อ่าน 233 คน