• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนเเก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร  น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการปรึกษากฎหมาย จำนวน ๔ ราย ดังนี้
เรื่อง ผู้จัดการมรดก จำนวน ๑ ราย
เรื่อง ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย  จำนวน ๑ ราย
เรื่อง คดียาเสพติดฯ  จำนวน ๑ ราย
เรื่อง การยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ  จำนวน ๑ ราย

 

ลงวันที่ 24 ก.ค. 2563 15:33 น.

จำนวนผู้อ่าน 228 คน