วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสร้างสรรค์ ป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันอาชญากรรมที่เกิดต่อตนเองและบุคคลอื่น สร้างความตระหนักรับรู้ ต่อปัญหาอาชญากรรมและเฝ้าระวังการก่อเหตุอาชญากรรม รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) และโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000