วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้องรับนางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจระดับจังหวัดของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และในเวลา 14.00 นาฬิกา ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และคณะผู้ตรวจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฯ

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000