วันที่ 20 ก.ค.2563 เวลา 09.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ พร้อมคณะเข้าพบ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดและชุมชน โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ท่าน ผวจ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการในสังกัด กยธ.ให้การต้อนรับและร่วมหารือฯ

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000