วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่
1) ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 1
2) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4) สถานพินิจและคุ้มครองเด็และเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000