สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดและออกบูธจัดนิทรรศการ ในโครงการเกษตรเคลื่อนที่และออกหน่วยยุติธรรมเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และการให้บริการงานของกระทรวงยุติธรรม เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน การให้บริการกองทุนยุติธรรม การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และJustice Care ยุติธรรมใส่ใจ ฯลฯ ณ วัดบ้านชุ้ง อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000