วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดป่ายางทอง ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000