• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนเเก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ ดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

วันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๑ กรณีครอบครัว ผลปรากฎว่า การเจรจาประสบผลสำเร็จ ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ในบางกรณี

ลงวันที่ 29 ก.ค. 2563 16:12 น.

จำนวนผู้อ่าน 198 คน