• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล/พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน​ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖ เวลา ๐.๒๐ . นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล/พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ห้องแก่นเมือง ชั้น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี

ลงวันที่ 29 ก.ค. 2563 16:18 น.

จำนวนผู้อ่าน 214 คน