ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน​ยุติธรรม​จังหวัด​สงขลา​ได้ให้บริการประชาชน ตามนโยบายยุติธรรม​สร้างสุข​ ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน


วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 16:30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน​ยุติธรรม​จังหวัด​สงขลา​ได้ให้บริการประชาชน ตามนโยบายยุติธรรม​สร้างสุข​ ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 สำนักงาน​ยุติธรรม​จังหวัด​สงขลา​ได้ให้บริการประชาชน ตามนโยบายยุติธรรม​สร้างสุข​ ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน และให้บริการปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์ มีดังนี้

1. ให้คำปรึกษากฎหมายจำนวน 1 ราย ทางโทรศัพท์ จำนวน 1 ราย
2. ​การช่วยเหลือประชาชนในการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย จำนวน 3 ราย
3. การสนับสนุนเงินหรือกองทุนยุติธรรม จำนวน 1 ราย