สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562


วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 12:03 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

เมื่อวันพุธ์ที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวยุพดี สุขแสง หัวหน้ากลุ่มอำนวยความเป็นธรรมและนิติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคลองฉนวน ร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีเขตแดนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองฉนวน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ผลการดำเนินไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นที่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ณ ห้องประชุมเทศบาลลตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี