สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2563


วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 14:41 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30. น. นายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชาการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบประกาศเกียรติบัตรดีเด่น และโล่เกียรติคุณดีเด่นให้แก่ข้าราชการ อาสาสมัครและพลเรือนในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี