อัตรากำลัง

tinn.w
151 view
31 ก.ค. 2563 15:17 น.

นายเจริญ  น้อยพินิจ

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังวหัดเชียงใหม่

 

 

            หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ     หัวหน้ากลุ่มอำนวยความเป็นธรรมและนิติการ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

 

                   

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx