• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนเเก่น เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน

 วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมเข้าร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ณ วัดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

 

ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563 14:49 น.

จำนวนผู้อ่าน 163 คน