• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนเเก่น เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ . นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแสวงหาข้อเท็จจริงในการใช้ความช่วยเหลือประชาชน ผ่านการประชุมทางไกล Video Conference  ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)

ลงวันที่ 5 ส.ค. 2563 11:36 น.

จำนวนผู้อ่าน 146 คน