• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรหลักสูตร "ผู้นำพัฒนาเมืองอัจฉริยะ" (Smart City Developper:SCD)

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรหลักสูตร "ผู้นำพัฒนาเมืองอัจฉริยะ" (Smart City Developper:SCD) ในระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ลงวันที่ 6 ส.ค. 2563 13:55 น.

จำนวนผู้อ่าน 153 คน