• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์คดี และฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม

   

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี และหัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ มอบหมายให้นายเซาฟีฮ์ เจะแย นักวิชาการยุติธรรม นายอับดุลเลาะ มะปุนา นิติกร ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์คดีและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม จำนวน ๒ ราย ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปัตตานี

ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563 16:08 น.

จำนวนผู้อ่าน 236 คน