• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อรายงานผล การติดตามแก่ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน

       วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี และหัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ มอบหมายให้นายเซาฟีฮ์ เจะแย นักวิชาการยุติธรรม นายอับดุลเลาะ มะปุนา นิติกร และนายอิมรอน เบ็ญตอยยิบ จนท.ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพฯ ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อรายงานผล การติดตามแก่ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน จำนวน ๑ ราย

ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563 16:34 น.

จำนวนผู้อ่าน 245 คน