• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง


วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลงวันที่ 19 ต.ค. 2563 10:21 น.

จำนวนผู้อ่าน 149 คน