• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการแห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่นเสียงแคนดอกคูณ

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ . นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการแห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่นเสียงแคนดอกคูณ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ลงวันที่ 19 ต.ค. 2563 17:26 น.

จำนวนผู้อ่าน 115 คน